Vad är Önsketanken?

Önsketanken är ett pedagogiskt verktyg för att initiera, stimulera och förstärka processen i entreprenöriellt lärande på förskolan.

Önsketanken vill att barn i förskoleålder ska få hjälp och stöd av sina pedagoger och lärare att visualisera sina drömmar och tankar. Genom att lyfta fram barnens idéer och låta dem vara mer delaktiga i sin egen vardag blir barnen mer initiativrika, kreativa och mer motiverade att försöka förverkliga sina drömmar.

Syftet med Önsketanken är att du som pedagog ska få en chans att reflektera över din pedagogiska roll och hur den påverkar och stimulerar till utveckling av barnens entreprenöriella kompetenser.