Varför Önsketanken?

De pedagoger som har använt sig av verktyget Önsketanken har märkt att de ger barnen mer möjligheter att alltmer utvecklat sin förmåga att visualisera och levandegöra sina drömmar och idéer.

Barnens självkänsla och självförtroende har vuxit i takt med att barnen upplever att deras tankar och idéer går att förverkliga och att de har pedagoger som uppmuntrar och motiverar dem att se lösningar istället för hinder och problem.

Pedagogerna upplever att de har fått en möjlighet att växa som pedagoger och att de har fått fokusera på de positiva sidorna hos dem själva som individer samt tillsammans med sina kollegor diskutera och möjliggöra en arbetsmiljö på förskolan med ett mer entreprenöriellt förhållningssätt.