Drömkort

OBS! tillfälligt slut!!!

Detta är ett hjälpmedel som kan användas vid visualiseringsövningar med förskolebarn. Korten inspirerar och stimulerar till drömmar och tankar av alla dess slag.

Uppmuntra barnens kreativitet och stärk deras förmåga att visualisera sina drömmar och idéer genom att använda dessa kort i er verksamhet.