Önsketankepaketet

Paketet innehåller följande delar;

Utbildningsdag 1 

En heldag som har till syfte att hjälpa till att utveckla det entreprenöriella agerandet hos dig som pedagog, din grupp eller ditt arbetslag. Att ge dig en förståelse för sambandet mellan entreprenörskap och läroprocesser i förskolan.

Drömresan

Önsketanken tar förskolan med på en kreativ drömresa. En resa som har syfte att stärka och träna de entreprenöriella kompetenserna hos barnen. Här får du som pedagog en chans till att reflektera över din egen pedagogiska roll och hur du bemöter barnen i ett entreprenöriellt lärande. 

Utbildningsdag 2

En heldag för att möjliggöra metoder till att stärka det entreprenöriellt förhållningssätt hos dig som pedagog. En kartläggning av kompetenser och förutsättningar på förskolan lägger grunden till fortsatt utveckling av förskolans entreprenöriella rum.

Drömkort

En kortlek till varje avdelning på er förskola.

Önsketankeboken

En varsin handbok till samtliga pedagoger på er förskola.

Nätverksträffar

Önsketanken anordnar nätverksträffar mellan pedagoger inom nätverket Önsketanken för utbyte av erfarenheter och idéer. Inspirationsföreläsningar m.m.

 

För pris kontakta oss via e-mail eller ring.